tilbage til Rejser

  6. - 8.  april 2011  gik en forårstur igen til Hornborgasjön, Vätergötland, Sverige; denne gang sammen med min bror Nils. I de dage lå tranetallet på henholdsvis 14.000, 15.400 og 12.200 traner, som var samlet på stedet "Tranedansen" på sydvestsiden af søen for at fouragere, før deres videre færd fra vinteropholdsstederne i Spanien til sommeropholdssteder i Nord-Skandinavien.  
Andendagen kørte vi rundt om søen og op langs østkysten til Varnhem at se Klosterkirken dér.

Dejligt forårsvejr - dog med en del blæst!  Læs mere om stedet på dets
website.


 Blæst over Hornborgasjön, Västergötland, Sverige   Trane-par ved søen

  Morgenflyvning fra søen til engene omkring søen   Morgensolen titter frem bag skylaget

  Området 'Tranedansen' med Bjurum kirke i baggrunden

   Traner flyver videre til deres sommerplads

  Udkiks-område ved søen   Campingbiler og ivrige fotografer

  Smukke træer og fouragerende traner på engene   Udsnit af de 15.400 traner - dette års højeste antal

  En del svaner blander sig mellem tranerne   Traner i aftensolen - klar til at flyve til natlogi i søen

 Klosterkirken i Varnhem   Ruiner af klostret og klosterhaven

  Skoltorget midt i Skara - ved domkirken   Øresundsbron

 

Vi kørte  over Hessleholm, Värnamo og Jönköbing derop - 425 km fra København, boede på Skara vandrarhem.
Hjemturen forløb ad vej 26 mod Halmstad, ad E6 forbi Malmø og over Øresundsbron. - Se Hornborgasjöns website