tilbage til Rejser

   10. og 11.  april 2003 var jeg for tredje gang ved Hornborgasjön for at se traner - fulgtes med Nico.
I de dage var ca. 11.000 traner samlet på stedet "Tranedansen" på sydvestsiden af søen for at fouragere,
før deres videre færd fra vinteropholdsstederne i Spanien til sommeropholdssteder i Nord-Skandinavien.  
Der var sne, og det fortsatte med at sne lidt begge dage.

Læs mere på stedets
website.


 Traner i sne på engene - ved Hornborgasjön   Traner skutter sig i kulden - danser ikke

 Bjurum kirke ligger tæt på søen og engene   Engene - ud på eftermiddagen

 Svaner nyder også godt af det udstrøede korn   Udsigt fra "Huset" ved søen

 Traneflugt fra sø til eng  Birke-lund ved 'Tranedansen'

Vi kørte derop
ad E20 forbi København og Malmø, videre ad E4 over Jönköbing  - 510 km.
Boede på Skara vandrarhem.
Nico tog bus fra Jönköbing tilbage til København, mens jeg kørte videre for besøg hos Åse og Niller ved Vänaren.

Hjemkørslen forløb primært ad E6, bl.a. forbi Göteborg.
Se Hornborgasjöns website

  Tranepar - foto fra kort   I vintervejr ved Hornborgasjön, Västergötland, Sverige