tilbage til Rejser

4. - 7.  april 2005 tog jeg for fjerde gang til Hornborgasjön for at se traner. I disse dage var 12.100 traner samlet på stedet "Tranedansen" på sydvestsiden af søen for at fouragere før deres videre færd fra vinteropholdsstederne i Spanien til sommeropholdssteder i Nord-Skandinavien.  
Læs mere på stedets Website.


   Traner på engene ved og langs Hornborgasjön, nær Bjurum Kirke

    Solnedgang ved Hornborgasjön     Ved daggry flyver tranerne fra søen til engene

   Traneflugt i morgengry    Traneflugt over trætoppe og enge

   Tranefoto af Gösta Eriksson    Traner på mark nær søen

   Afvandingskanal ved søen    Nogle af 12.100 traner

   Elegante fugle i luften    Traneflok flyver forbi Bjurum kirketårn

   Naturum på østsiden af Hornborgasjön     Søen ved Utloppet

  Jeg kørte ad E4 over Jönköbing derop, boede på Skara vandrarhem to nætter, hvorefter jeg kørte videre til Niels og Åse, som opholdt sig i deres fritidshus ved Vänern.
Hjemturen blev ad E6 over Göteborg og Øresundsbron.