tilbage til Rejser

   1. - 3.  april 2009 tog jeg for femte gang til Hornborgasjön for at se traner. I de dage var ca. 18.000 traner samlet på stedet "Tranedansen" på sydvestsiden af søen for at fouragere før deres videre færd fra vinteropholdsstederne i Spanien over Rügen til sommeropholdssteder i Nord-Skandinavien.  
Engene helt over til skovområdet  var nu også i brug.

På et smut til syd og østsiden af søen oplevede jeg klosterruinen Gudhem (Cecilia's kloster i 'Arns rike') og Ekornavallen - oldtidslevninger fra alle perioder. Dejligt forårsvejr! Læs mere på stedets
website.


 Traner på engen nær skoven - ved Hornborgasjön   Tranernes dag går mest med at fouragere og danse

 Spankulerende traner ved søens bred   trane/traner flyver bort fra søen mod sommeropholdsted

 Lidt flyven rundt fra område til område på engene   Traner i smuk morgenhimmel ved søen

 Traneflokke flyver fra nattely i søen til engene  Traner i morgen-tåge

 Kors og alterparti i domkirken i Skara  Kirke og klosterruin i Gudhem - Cecilia's kloster i 'Arns rike'

 Enkelte af oldtidslevningerne i området kaldet Ekornavallen   Is på en sø nær Värnamo - sås på hjemvejen

  Jeg kørte  over Hessleholm, Värnamo og Jönköbing derop - 510 km, boede på Skara vandrarhem sammen med en del andre danskere. Hjemturen forløb ad snoede veje til Värnamo; derefter ad E4 til Markaryd og videre over Hessleholm og  Øresundsbron.